Po–Pá 9–17 hod.
 +420 800 106 106
Pravidla soutěže
Měsíční pronájem billboardu pro podnikatele
Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže s názvem „Měsíční pronájem billboardu pro podnikatele“ (dále jen „Soutěž“) je BigMedia spol. s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 26479451 (dále jen „Pořadatel“).

Pravidla soutěže

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže „Měsíční pronájem billboardu pro podnikatele“.

Termín konání soutěže

Do soutěže se může zapojit pouze podnikatelský subjekt, který splní pravidla soutěže, a to od 15.5.2023 do 12.6.2023.

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý podnikatel, který vyplní požadované údaje v registračním on-line formuláři. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen soutěžící, který neuvede všechny požadované náležitosti nebo je uvede nepravdivě, nesprávně nebo který nesplňuje jakékoliv jiné podmínky účasti v soutěži.
Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě podezření na jednání v rozporu s těmito Pravidly ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, takového účastníka soutěže vyloučit ze soutěže bez nároku na výhru nebo odůvodnění.

Princip a podmínky soutěže

Účastník se zapojí do soutěže o výhru tak, že vyplní on-line registrační formulář, kde vyplní své jméno, příjmení, název firmy, emailovou adresu a telefonní kontakt. Do soutěže se může každý účastník zapojit pouze jednou.

Výherce

Po uplynutí soutěže bude ze všech soutěžících, kteří splnili podmínky soutěže, tj. vyplnili on-line registrační formulář, vylosován jeden výherce.

Vyhlášení a kontaktování výherce

Výherce bude vyhlášen do 7 pracovních dnů od ukončení možnosti přihlašování do soutěže. Výherce bude kontaktován telefonicky.

Výhra

Výherce si může vybrat z nabídky ploch na e-shopu plakatov.cz libovolnou plochu v hodnotě 11.950 Kč včetně grafiky a tisku, která má vyjádřenou cenu u požadovaného měsíce. Výhra neplatí na reklamní plochy, které mají u vybraného měsíce příznak „Na dotaz“ a „Prodáno“. Reklamní plochu si lze vybrat na kterýkoli měsíc v roce 2023.

Předání výhry

Výhra bude výherci předána nejpozději do 30 dní ode dne vyhlášení výherce v soutěži. Výhra bude výherci předána osobně formou výherního poukazu. V případě, že z důvodů ležících nikoli na straně Pořadatele soutěže nebude možno kontaktovat soutěžícího a včas ho informovat o výhře či v případě, že nebude možné výherci výhru osobně předat, propadá tato výhra bez náhrady ve prospěch Pořadatele.

Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání soutěže. Nové znění pravidel soutěže je účinné od okamžiku jejich zveřejnění na webové stránce kampan.plakatov.cz/pravidla-soutez. Pořadatel je rovněž oprávněn soutěž kdykoliv ukončit. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou, ani alternativně plnit v penězích. Soutěžní formuláře obsahující zjevně nepravdivé údaje o soutěžícím pořadatel ze soutěže vyřadí.

Zpracování osobních údajů

Registrací do Soutěže vyjadřuje Účastník souhlas s těmito Pravidly, a zároveň poskytuje Pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to svého jména, příjmení, názvu firmy, emailu a telefonu. Výše uvedený souhlas je poskytován dobrovolně. Osobní údaje každého účastníka soutěže v uvedeném rozsahu jsou požadované Pořadatelem pro účely vypořádání výhry, které poskytl účastník soutěže, a to v rámci své účasti v soutěži a budou zpracovávány Pořadatelem, jelikož toto zpracování je nezbytné z důvodu oprávněného zájmu Pořadatele, tj. pro účely realizace soutěže, informování účastníka soutěže o výhře a předání výhry.